Haglund arkitektur Blogg

Haglund arkitektur Blogg

Samtidigt på arkitektkontoret...

Högt och lågt. Inspiration, tankar och vad som händer i aktuella projekt just nu.

Framtidens arkitektur växer fram

ArkitekturPosted by Joakim Haglund 16 Nov, 2009 12:27
Jag tipsades av en ren tillfällighet om två intressanta presentationer på nätet inom ett tidsspann på 15 min, och kopplade naturligtvis ihop dessa två idéer. Den första handlade om tredimensionella fraktaler och ett gäng som försökte hitta en sådan motsvarighet till den berömda Mandelbrotmängden. En Mandelblub. De fantastiska formvärldar som man här får en inblick i får verkligen fantasin att skena iväg.
Arkitekturen är traditionellt, och fullt begripligt, knuten till den Euklidiska geometrin som beskriver, linjer, cirklar, kuber m.m., medan naturen sällan går att beskriva i dessa termer. Istället har man sett den fraktala geometrin som ett sätt att matematiskt kunna beskriva former vi ser i naturen såsom träd, växter och geologiska formationer. Typiskt för fraktal geometri är att detaljnivån inte avtar ju mer man zoomar in, utan att formerna snarare upprepar sig själva in i det oändliga.

Tanken på att kunna använda fraktal geometri i arkitekturen faller inte längre på att vi inte kan rita den, utan på att vi inte kan tillverka den. Man skulle visserligen kunna tänka sig att man kan använda gigantiska cnc-fräsar eller 3d-skrivare, men det skulle ändå bara bli en approximation av något verkligt fraktalt. Men så fick jag se den här videon där Rachel Armstrong pratar om hur de forskar på ett byggmaterial som växer och kan reparera sig själv. De har upptäckt en organism som producerar ett slags snabbväxande korallrev, och som dessutom går att kontrollera.

Tänk om vi i framtiden kan låta en koloni dresserade mikroorganismer växa fram våra hus, enligt de fraktala ritningar vi själva har tagit fram. Dessutom lever de kvar och sköter byggnadens underhåll under hela dess livstid, och vill man bygga ut är det bara att reaktivera dem men nya instruktioner. Ska något vara framtidens hållbara arkitektur så måste det ändå vara detta.

  • Comments(1)//blogg.haglundarkitektur.se/#post10