Haglund arkitektur Blogg

Haglund arkitektur Blogg

Samtidigt på arkitektkontoret...

Högt och lågt. Inspiration, tankar och vad som händer i aktuella projekt just nu.

Tankar från en cykelmarodör

ArkitekturPosted by Joakim Haglund 07 Jun, 2011 08:51

Följane text, i en hårt editerad version, publicerades i GP 7 juni 2011.


Fotgängare och bilförare brukar på insändarsidorna framhålla att cyklister kommer från ingenstans, håller en svindlande hastighet och verkar följa sina egna trafikregler. Förutom att det första påståendet faller på sin egen orimlighet skulle jag, som cykelpendlare året runt, vilja påstå att cyklister i de allra flesta fall beter sig högst beräkneligt. Vi kommer längs cykelbanorna och håller ungefär samma jämna hastighet hela tiden. Det märkliga är att bilister och fotgängare ofta blir så genuint förvånade när man gör just detta. Inte hade de kunnat ana att det just då skulle komma en cyklist på cykelbanan i cykelfart? Om ni bara börjar observera var det går cykelbanor tror jag tillvaron skulle börja te sig mycket mindre förvirrande för er.


Angående trafikregler så följer vi samma regler som alla andra. T.ex. att man har förkörsrätt i sitt eget körfält, d.v.s. cykelbanan. Fotgängare kan, precis som på bilvägar, inte räkna med att kunna gå i eller korsa vägen utan att se sig för. Bilister som svänger över cykelkörfält skall lämna väg. Det är inte ok att stanna på cykelkörfältet och blockera trafiken i väntan på att ljuset ska slå om. Det finns en blockerinsregel och den gäller hela korsningen, inklusive cykelkörfälten. Visst finns det en del yra cyklister, speciellt de första fina vårdagarna, men det gäller alla trafikslag. Med utökad information skulle man kunna reducera problemet genom att påminna folk om trafikreglerna och öka förståelsen för andras perspektiv i trafiken, i alla läger.


Det finns dessutom en del problem på systemnivå som kan avhjälpas. Den ström av cyklister jag dagligen möter är inga barn eller söndagsflanörer utan fokuserade och målinriktade trafikanter, som beteendemässigt har mycket mer gemensamt med bilförare än fotgängare. Cykeltrafikens flöden måste ges samma dignitet som biltrafikens flöden i stads- och trafikplaneringen, med intuitiv tydlighet, konsekvens, bra flyt och friktionsfrihet som riktmärken. Otydliga, abrupt försvinnande eller sidbytande cykelbanor måste åtgärdas. Gångtrafik behöver tydligare avgränsas från cykeltrafik, och övergångsställen behövs över cykelbanorna. Att som idag vid Nya Allén ha korsning mellan cyklister och fotgängare innan ljussignalen leder kanske inte till några dödsolyckor, men skapar ett dagligt och onödigt irritationsmoment. Hajtänder vid cykelöverfarterna kan tydligt visa vem som har väjningsplikt, och svängande bilar behöver separeras från korsande cyklar i ljussignalernas sekvenser. Cykeltrafiken skulle i högre utsträckning kunna integreras med biltrafiken i korsningar, istället för att komma som en ytterligare konfliktpunkt på väg ut ur korsningen. I gatumiljö i skulle cykeltrafiken gott kunna förläggas ute i gatan, men gärna med egna körfält. Att ha den på trottoaren som på t.ex. Linnégatan är som att be om konflikter och olyckor.


Med mer förståelse, hänsyn och fysiska åtgärder har Göteborg förutsättning att bli en fantastisk stad för såväl cyklister, fotgängare som bilister.

  • Comments(7)//blogg.haglundarkitektur.se/#post23