Haglund arkitektur Blogg

Haglund arkitektur Blogg

Samtidigt på arkitektkontoret...

Högt och lågt. Inspiration, tankar och vad som händer i aktuella projekt just nu.

Vår och cyklistdebatt

ArkitekturPosted by Joakim Haglund 06 May, 2012 23:52

Våren är här och som vanligt blossar debatten om cyklister i trafiken upp. Bilister tycks se cykelförare som bryter mot trafikregler och beter sig som vettvillingar överallt, samt fotgängare som går rätt ut i gatan hela tiden. Cyklister å sin sida ser mestadels bilförare som kör farligt, bryter mot regler och utsätter oskyddade trafikanter för väldokumenterade risker, samt fotgängare som väller in över cykelbanorna. Alla ondgör sig över alla.

Jag tror det finns två grundsatser vi måste enas om för att över huvud taget kunna diskutera den här frågan.

- Människor i allmänhet är vänliga och vill göra rätt, även i trafiken. Regelbrott och annat olämpligt beteende kan bekämpas med informationskampanjer och polisbevakning, men bara till en viss gräns. I situationer där många personer frekvent bryter mot regler finns det oftast någon förklaring i trafiksystemets utformning, och det görs i regel med inställningen att det inte skadar någon.

- Människor gör i allmänhet så gott de kan i trafiken. Olyckor sker i princip alltid för att man inte upptäckt faran i tid. Det kan bero på klandervärt beteende som mobiltelefonprat eller sömnbrist, men beror även i hög utsträckning på att de av någon anledning hade svårt att förutse faran utifrån hur de uppfattade trafikmiljön.

Att förändra trafiksystemet är alltså en hörnsten i arbetet med att göra trafiken säkrare och trevligare för alla. Trafiksystemet har två nivåer. Dels den juridiska med lagar och regler om hur vi ska bete oss, dels den fysiska med trafikmiljöns faktiska utfomning. Det är viktigt att båda dessa både är bra i sig själva och samverkar på ett bra sätt. Ett exempel på där de inte gör det är vid cykelöverfarter, där reglerna säger att cyklisten har väjningsplikt, men där utfomningen antyder att cyklisten har företräde, precis som för fotgängarna på övegångsstället brevid.

Jag tror att en orsak till att så många bilister retar sig så på cyklister är inställningen att de inte har i trafiken att göra från början. De lever i tron om att vägarna tillhör bilarna och att det finns en separat väl fungerande cykelinfrastruktur någon annan stans som cyklister bara struntar i att använda. Eller så har de inställningen att om man är så dum att man ger sig ut och cyklar där det finns bilar så får man skylla sig själv om man blir påkörd. Sanningen är att cykelinfrastrukturen i Sverige är ganska usel och långt ifrån komplett. De cykelbanor som finns har liten eller ingen skillnad i utformningen jämfört gångbanor. Antagligen är det därför de så ofta används av fotgängare. Som cyklist är man ständigt tvungen att skarva och improvisera och växla mellan cykelbana, gångbana och körbana, samt färdas krångligare och vänta längre tid i korsningar än vad bilförare behöver.

Vi borde kunna enas om att alla människor har samma rätt att färdas säkert och smidigt i trafiken, oavsett vilket färdmedel de väljer. Där bilar och cyklar delar utrymme i trafiken måste bilförare anpassa sin körning för att inte utsätta de oskyddade trafikanterna för onödiga risker. Det borde också gå att enas om att det är önskvärt att antalet cyklister ökar. Alla tjänar på det, både de som väljer att börja cykla och de som väljer att fortsätta åka bil eller kollektivt. Det är egentligen konstigt att det inte har satsats mer på cykelinfrastrukturen. Man får ju så otroligt mycket mer cykelbana för en cyklists skattepengar än man får bilväg för en bilists.

Joakim Haglund - hobbytrafikdebattör

  • Comments(0)//blogg.haglundarkitektur.se/#post25